Úhrada za pobyt - Detské jasle stolarka 2 SNV

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úhrada za pobyt

Úhrada za pobyt dieťaťa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa1. Mesačná úhrada za dieťa s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi      140 €

2. Mesačná úhrada za dieťa s trvalým pobytom v inej obci                       205 €

3. Úhrada za stravovanie (desiata, obed, olovrant) je                                 1,77 €/deň


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky