Strava a jedálny lístok - Detské jasle stolarka 2 SNV

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Strava a jedálny lístok

Režim stravovania

Spôsob režimu stravovania: Deti sa stravujú 4 x denne, stravu pripravuje Školská jedáleň v Materskej škole a v
uzavretých termosových nádobách ju prenáša do zariadenia. Vydáva sa v rozdeľovni stravy. Deti sa
stravujú v herni, kde sú vyčlenené 3 stoly.
Čas vydaja:  Raňajky      8,00 hod.   
                    Desiata     10,00 hod.   
                    Obed         11,00 hod.  
                    Olovrant   14,30 hod.

Stravovanie v zariadeni je organizované tak,
aby v plnej miere poskytovalo deťom zdravé,
hygienicky a zdravotne nezávadné jedlo,
v ktorom sú zastúpené všetky potrebné biologické a energetické
hodnoty dôležité pre dieťa v súlade s odporúčanými výživovými dávkami pre danú vekovú skupinu.
Mliečne pokrmy pre menšie deti sa pripravujú vo výdajnej jedálni na vyčlenenom úseku.
Na ich prípravu sa používa dojčenská voda, alebo voda prevarená. Rodič prinesie zatvorené originálne
balenie sušeného mlieka, ktoré bude označené. Každé dieťa má svoju vlastnú fľašu na mlieko, ktorá je
označená a po použití a opláchnutí  vodou , mechanicky očistená s použitím detergentného
prostriedku a následne vysterilizovaná v sterilizátore.

Pitný režim je zabezpečovaný denne podávaním čajov /pitnej vody/. Čaj pripravuje kuchárka
v kuchyni, v uzavretej nádobe sa prináša do zariadenia. Teplý čaj sa udržiava v termoske, podľa
potreby sa dopĺňa a deťom ho podávajú opatrovateľky po celý čas prevádzky.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v zariadeni, je možné dieťa zo stravy odhlásiť do 08.00 hod.

Jedálny lístok sa pripravuje týždeň vopred a pre informovanosť rodičov je tiež umiestnený v šatni detí a na našej internetovej stránke.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky