Detské jasle stolarka 2 SNV

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


O nás

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je kolektívne zariadenie, v ktorom sa
poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním
starostlivosti o dieťa. V spolupráci s rodinou zariadenie zabezpečuje všestranný a harmonický vývin
detí vo veku od pol roka do troch rokov.
   
Deti sú prijímané do zariadenia počas celého roka až do naplnenia kapacity.

Zriaďovateľom zariadenia je:  Mesto Spišská Nová Ves.

Prevádzkovateľom zariadenia je: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie č.1 , Spišská  Nová Ves.

Štatutárnym orgánom zariadenia je: riaditeľ Správy školských zariadení.

Od 11.10.2017 je zariadenie zaregistrované v Registry poskytovateľov socialných služieb (PO), Košického samosprávneho kraja.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky